header img

Contact Information

ČSOB Podnikateľské konto

SK78 7500 0000 0040 2728 0338

ČSOB devízový účet v CZK

SK56 7500 0000 0040 2728 0346

ČSOB devízový účet v USD

K12 7500 0000 0040 2728 0362

SWIFT kód / BIC (Bank Identifier Code)

EKOSKBX

IČO:

47 513 152

DIČ:

2120426429

IČ DPH:

SK2120426429

Do not have a Thouc account yet? Register easily via the application.